Farm to RestaurantGreen City FarmKestävä gastronomia

Monimuotoinen ruokajärjestelmä tuo ruokaturvaa

Poikkeustila on herättänyt laajasti keskustelua kotimaisen ruoan arvostuksesta, ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta. MTK:n kampanja #viljelijäeipysähdy ottaa kantaa ruoantuotannon ja maanviljelijöiden työn välttämättömyyteen poikkeustilankin aikana. Viime aikoina esille on noussut erityisesti kotimaisen ruoantuotannon riippuvuus ulkomaalaisista kausityöntekijöistä, sillä pienipalkkainen fyysinen ulkoilmatyö ei kiinnosta riittävästi suomalaisia työnhakijoita.

Kantaa kotimaisen ruoan arvostukseen ja huoltovarmuuteen on ottanut myös moni ruokavaikuttaja mielipidekirjoituksissaan. Suomalaisen ruoan laatukirjan kirjoittajat ehdottivat 7.4. Helsingin Sanomissa (HS) julkaistussa mielipidekirjoituksessaan ruokajärjestelmän monimuotoistamista osana kriisinhallintaa. Kirjoittajat kannustavat hajauttamaan riskejä ja lisäämään monimuotoisuutta niin luonnon, talouden kuin koko ruoka-alankin osalta. Jälleen kerran puheeksi tulee myös ruoan arvostus ja sen vaikutus ruoan hintaan ja sitä kautta maanviljelijöiden toimeentuloon ja omavaraisuuteen.

Monimuotoisuus ruoka-alan kaikilla osa-alueilla on vain hyväksi.

Samaan asiaan kantaa ottivat Herttoniemen Ruokaosuuskunnan perustajajäsenet Nina ja Olli Repo 11.4. HS:ssä julkaistussa kirjoituksessaan. Ruokaa ei tarvitse hakea isoilta kauppaketjuilta, vaan sen voi myös ostaa suoraa itse tuottajalta erilaisten palveluiden ja ruokapiirien avulla. Näin tuottaja saa itse suoraan korvauksen työstään, ja asiakas saa samalla mahdollisuuden tutustua ruoan alkuperään ja ihmiseen sen takana. Kirjoituksessa tuotiin esille erityisesti paikallisesti toimiva kumppanuusmaatalousmalli sekä erilaisten ruokapiirit.

Ruokajärjestelmän monimuotoistamisen sekä alueellisen ja paikallisen omavaraisuuden puolesta puhuivat myös eri ruokahankevetäjät Maaseudun tulevaisuudessa 17.4. julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Pienet paikalliset ruoantuottajat ovat tärkeä osa toimivaa ruokajärjestelmää ja tuovat ruokaturvaa erityisesti kriisitilanteissa.

Keskellä Helsinkiä sijaitseva Green City Farmin kaupunkipelto näyttää esimerkkiä siinä, että viljely ei vaadi maaseutuolosuhteita vaan ruokaa voi kasvattaa myös keskellä suurkaupunkia.

Puheenaiheeksi on noussut myös ravintolatoiminnan palveluiden monipuolistuminen kriisin aikana, arvostus ja myös ahdinko. Moni ravintola on hädässä, sillä menot pysyvät korkeina myös ravintoloiden ollessa suljettuina. Tukea tulisi saada pian. Erilaiset noutoruoka- ja kotiinkuljetusinnovaatiot ovat lisääntyneet hurjasti, mutta eivät auta pelastamaan kaikkia ravintoloita, antavat korkeintaan tekohengitystä pahimman yli. Mielenkiintoista nähdä, kuinka moni ravintola pitää uudenlaiset toimintamallit mukana myös jatkossa. Ravintolatoiminnan monimuotoistaminen voisi tuoda varmuutta ravintoloille myös poikkeustilan jälkeen.

Ravintola Perhon ruokarekasta voi noutaa ennakkoon tilattua herkullista lounasta.

Meneillään oleva Farm to Restaurant -hankkeen tavoitteena on luoda työkaluja, joiden avulla edistetään kotimaisen paikallisesti tuotetun lähiruoan arvostusta sekä sen hyödynnettävyyttä kotikeittiöissä ja ravintoloissa. Hanke sai jatkoaikaa kesän loppuun saakka ravintolatoiminnan lamaantumisen ja poikkeustilan vuoksi.

Hankkeessa toteutettava lähiruokatuottajat ja -ravintolat yhdistävä kestävän gastronomian karttapalvelu avataan kuitenkin jo kevään aikana. Karttapalvelu auttaa ihmisiä löytämään kestävästi toimivia pientuottajia ja -ravintoloita, ja edistää näin tietoisuutta paikallisesta ruoantuotannosta ja lähiruokaa suosivista ravintoloista sekä kannustaa lähimatkailuun. Halutessaan voi matkata vaikka läpi koko ruokaketjun, nauttien samalla suomalaisesta maaseutumaisemasta ja kulttuurista aikana, jolloin rajat ovat kiinni eivätkä lentokoneet lennä.

Uskon, että koronakriisi poikii vielä jotain hyvää ruokajärjestelmäämme. Ainakin ruoan arvokeskustelu ja keskustelu palveluiden monimuotoistamisesta on jo aloitettu.

Please follow and like us:

Leave a Reply