Green City FarmPellon kuulumisetYleinen

Ekologiseen viljelymenetelmäämme kuuluu komposti

Viljelemme ekologisesti ilman luomumerkkiä. Viljelemme yhteistyökumppaneillemme ja ekologinen, ekosysteemipalveluita tukeva lähiviljelymme perustuu luottamukseen.  Luonnonmukaisen kaltaiseen viljelymenetelmään kuuluu ravinteiden kierto eli kompostointi, luonnonmukaisesti tuotetut siemenet, orgaaniset lisälannoitteet ja maaperän kasvukunnosta sekä terveydestä huolehtiminen. Lisäksi huomioidaan, ettei ravinteet rehevöitä vesistöjä ja että viljelymenetelmämme on ilmastoystävällinen.

Toukokuun puolessa välissä alkoi kompostin levitys pellollemme. Kompostin mukana palautuu ravinteet takaisin peltoon. Meidän komposti on sekoitus hevosen ja lehmän lantaa ja viime vuoden kasvijätteitä sekä Ravintola Perhon kompostissa kompostoitunutta ruokajätettä. Ravintolan kompostia on tyhjennetty pellon aumakompostiin aina tasaisin väliajoin. Kompostissa jäte on lahonnut ja samaan aikaan on tapahtunut uuden humuksen, hedelmällisen maa-aineksen, rakentumista.

Kompostoinnissa ihminen voi auttaa muita luonnonkuntia ja tukee kompostin ekosysteemipalvelua. Kompostissa on kaikki luonnonkunnat edustettuna: kivikunta, sienikunta, kasvikunta ja eläinkunta. Kompostoitumisen eri vaiheissa eri eliöillä on tärkeä merkitys. Ensimmäiseksi kompostissa hajottavat pienimmät eliöt kuten mikrobit ja sienikunta. Nämä hajottavat typpi- ja hiilidioksidipitoista jätettä. Tämän jälkeen jäljellä on ligniinipitoinen jäte. Tätä puuainepitoista jätettä hajottaa hieman isommat, leualliset eliöt, kuten siirat, hyppyhäntäiset ja tuhatjalkaiset. Kompostoinnin viimeisessä vaiheessa tarvitaan lieroja, jotka yhdistävät ruoansulatuskanavassaan orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen. Lieron eli kansankielessä kastemadon kakka on humusta, tärkeää elämää ylläpitävää muruista ravinteikasta maa-ainesta.

Levitimme torstaina edellisen vuoden aumakompostin peltoon. Se oli ihan täynnä lieroja ja nyt pellossamme nämä tärkeät työntekijät voivat jatkaa työtään, tärkeiden murujen valmistamista. Me voimme varmistaa, että pellossa on tarpeeksi orgaanista ainesta, jotta mikrobit pääsevät sitä hajottamaan ja kasvit saavat näin myös tarvittavan määrän ravinteita. On viljelymenetelmä mikä hyvänsä, voi maata riistoviljellä, mikäli ravinnekiertoon ei palauta oikeata määrää, viljelykasvin tarpeen verran, orgaanista ainesta.

Kompostin levityksen jälkeen maahan levitettiin pieni määrä kalkkia. Seuraavaksi levitettiin orgaaninen, luomuhyväksytty lisälannoite Agra. Tämän jälkeen komposti, kalkki ja lisälannoite äestetään eli sekoitetaan maaperään ja maahan saadaan ilmaa sekä kuohkeutta, mikä lämmittää myös maata kylvöjä varten. Tämän jälkeen maa on valmis istutuspenkkien tekoa varten. Me käytämme katteena biohajoavaa muovia. Biohajoava muovi pitää kosteuden maaperässä, ehkäisee rikkakasvien kasvua ja pitää satokasvit puhtaampina verrattuna katteettomaan viljelyyn.

Please follow and like us:

Leave a Reply