Mikä kumppanuusmaatalous?

Kumppanuusmaatalous tunnetaan maailmalla lyhenteellä CSA (Community Supported Agriculture) ja tarkoittaa suomeksi kumppanuusmaataloutta. Tämä kestävästi ja ekologisesti toteutettu yhteisöllinen ja paikallinen maatalouden malli vastaa kuluttajien lisääntyvään tarpeeseen tuntea ruokansa alkuperä ja ostaa laadukasta ruokaa suoraan tuottajalta.

Toisin kuin Reko-ringit ja muut ruokapiirit toimivat, kumppanuusmaataloudessa viljelijä tuottaa ruokaa pääasiassa vain jäsenilleen. Jäsenet ovat liittyneet mukaan maksamalla osuusmaksun ja lisäksi maksavat tulevasta sadosta ennakkoon satokausimaksun muodossa.

Reilua ympäristölle, viljelijälle ja kuluttajalle

Ruoantuotanto ja maanviljely ovat riskialtista työtä ja säiden armoilla. Etukäteismaksu helpottaa viljelijää tekemään investointeja ja palkata työntekijöitä. Kuluttaja siis jakaa ruoantuotannon riskit yhdessä maanviljelijän kanssa, mutta pystyy samalla varmistamaan, että tuotanto toteutetaan mahdollisimman reilulla ja kestävällä tavalla.

Kestävän kehityksen mukaisesti toteutettu ruoantuotanto on ekologista eikä siis kuormita ympäristöä tai ilmastoa. Työ on myös reilua työn tekijää kohtaan ja viljelijä saa reilun korvauksen työstään. Reilua toiminta on myös kuluttajalle, sillä hän voi luottaa saavansa tuoretta ja korkealaatuista ruokaa ja voi halutessaan olla myös ruoantuotannossa.

Pellolta ruoan lisäksi myös ystäviä

Usein CSA-jäsenyteen kuuluu myös jonkin muutaman tunnin työvelvoite tilalla kauden aikana. Kumppanuusmaatalousyhteisö tuo jäsenilleen myös monenlaista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Usein jäsenet ovat paljon saman henkisiä ihmisiä, jotka uskovat ekologiseen elämänlaatuun eivätkä pelkää laittaa saappaita saveen. Kun yhdessä kädet mullassa touhuaa pellolla, on samalla aikaa pohtia muutakin kuin juuri nostetun porkkanan kokoa ja muotoa.

Satokausi päättyy usein koko yhteisön yhdistävään sadonkorjuujuhlaan, joka juontaa juurensa kansanperinteestä ja kyläyhteisön yhteisistä kekrijuhlista.

Kumppanuusmaataloutta maailmalla

Teksti: Terhi Suvilehto

Lähteet:

  1. Luomuliitto. http://www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/kumppanuusmaatalous/
  2. Myllykangas K. Kumppanuusmaatalous lähellä tuotetut ruoan jakelukanava. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014.  https://docplayer.fi/15322556-Kumppanuusmaatalous-lahella-tuotetun-ruoan-jakelukanavana.html