KIERTOTALOUS

Kestävä gastronomia ohjaa myös muuhun kestävää kuluttamiseen, jotta maapallomme luonnonvarat riittävät myös tuleville sukupolville.
Kiertotaloudessa kierrätetään materiaaleja ja ravinteita yhä uudestaan ja uudestaan. Näin säästeetään luonnonvaroja ja vähennetään syntyvää jätettä.
Hiilineutraali ruoantuotannon ekosysteemi on mahdollista ja toivottavasti yleistyy jo lähitulevaisuudessa.

Kestävä gastronomia ohjaa myös muuhun kestävää kuluttamiseen

Jos jatkamme kuluttamista samaan tapaan, tarvitsemme 1,7 maapalloa, jotta lastemme, lastenlastemme ja lastenlastenlastemme tarpeet täyttyisivät. Suomalainen kuluttaa maailman ihmisistä keskivertoa enemmän ja tarvitsee peräti 3,6 maapallon raaka-ainevarat.

Ylikulutamme myös ruokaa, sillä kolmasosa länsimaissa valmistetusta ruoasta päätyy biojätteeseen. Jotta maapallon tarjoamat resurssit riittävät myös tuleville sukupolville, täytyy meidän muuttaa kulutustapojamme lineaarisesta kulutusmallista kiertotalouteen. Kestävä gastronomia synnyttää ymmärrystä myös muuhun kestävään kuluttamiseen.

Mikä kiertotalous

Kaikki, mitä ympärilläsi näet on lähtöisin luonnosta. Luonnon antamat ja käytettävissä olevat raaka- ainevarat ovat kuitenkin rajalliset ja jätteiden sijoituspaikat haastavia. Meidän täytyy siis kierrättää, uusiokäyttää ja hyödyntää ravinteet, mineraalit ja materiaalit mahdollisimman monta kertaa, luontoa kunnioittaen.

Kaatopaikat ovat jo muuttuneet Suomessa raaka-aineiden kierrätyslaitoksiksi, mutta ihmisten asenteisiin tarvitaan vielä suuri muutos. Materian kuluttamisen sijasta voimme kuluttaa palveluita – iloksemme ja hyvinvointimme hyväksi. Tähän kestävä gastronomia tarjoaa loputtomasti aiheita: ravintolapalveluita, makuelämyksiä, kaupunkipeltoretkeilyä, maaseutumatkailua tai villiyrttikoulutusta.

Kiertotaloutta kestävän gastronomian keittiössä – utopiaa vai nykypäivää

Kiertotalouden mukaisessa kestävän gastronomian keittiössä luonnonmukaisesti kasvatetut ja reilusti tuotetut raaka-aineet kuljetetaan sopimustilalta keittiölle autolla, joka kulkee esim. elintarvikejätteestä valmistetulla biopolttoaineella. Myös keittiön koneet ja lamput toimivat uusiutuvalla energialla. Rakennuksen katolla on aurinkopaneelit ja jos aurinkoa ei ole riittävästi, siirtyy sähköverkko ekosähköön.

Ateriat valmistetaan omin käsin rakkaudella puhtaita ja korkealaatuisia raaka-aineita kunnioittaen. Koska kaikki osat hyödynnetään ja ruokaa valmistetaan vain sen verran kuin tarvitaan, biojätettä tulee hyvin vähän. Biojätteet laitetaan kompostiin, jossa ne maatuvat mikrobien ja pieneliöiden toimesta ravintorikkaaksi mullaksi eli uusien kasvien kasvualustaksi.

Ruoan valmistukseen vaadittava ekosysteemi on hiilineutraali eli CO2-päästöt ovat nolla. Ateria on käynyt läpi koko ravinteiden kiertokulun, pellosta pöytään ja takaisin peltoon.

VIIDEN K:N SÄÄNTÖ AUTTAA TEKEMÄÄN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ VALINTOJA

Viiden K:n sääntö helpottaa tekemään kiertotalouden mukaisia kulutusvalintoja: Kieltäydy, Karsi, Käytä uudelleen, Kierrätä ja Kompostoi

Tee kiertotaloustesti ja testaa, minkälainen on sinun tyylisi pelastaa maapallo.

Teksti: Terhi Suvilehto

Lähteet ja lisää luettavaa:

  1. Kiertotalous ruokajärjestelmässä. Sitra. https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalous-ruokajarjestelmassa/
  2. Luontoliitto. Kiertotalousnetti — Tervetuloa kiertotalouden maailmaan. http://www.kiertotalousnetti.fi/
  3. Suomen ympäristöopisto (Sykli). Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli. https://sykli.fi/video-julkaistu-tutustu-circula-kiertotalous-ja-yrittajyyspeliin/
  4. Maailman luonnonsäätiö (WWF). Suomalaiset ovat kuluttaneet osansa maapallon luonnonvaroista tänään. 2019. https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Suomalaiset-ovat-kuluttaneet-osansa-maapallon-luonnonvaroista-tanaan-3736.a.